Denne butikken slo til med en ny rekord i løpet av fjoråret