Boligfelt satt på vent, kommunen får ikke behandlet reguleringsendring