Ber om 27 millioner for boliger og næringsbygg

foto