Står i kø for å få tomter i nytt næringsområde

foto