Nå vil de skape liv i den gamle smia igjen – men ikke med smiing

foto