Flyktet til Norge, nå lever han ut drømmen i Grimstad

foto