Kommunen har fordelt korona-millioner. Dette er mottakerne

foto