Resultat på over tre milliarder – nå eier de halve batterifabrikken