— Det blir nok noen arbeidsmøter med de private eierne

foto