Høyere strømpris gir Øyvind og gjengen mer å gjøre

foto