Flytter inn i lokalene til tradisjonsrik sentrumsbutikk