Det er Morrow Batteries som selv i en pressemelding kan fortelle at de sender ut LFP-batterier til sine kunder. LFP er forkortelsen for Litium-jern-fosfat, og er en batteritype som skal være rimeligere, brannsikkert og ha lengre holdbarhet, enn dagens batterier som brukes i bl.a. elbiler.

– Dette er en betydelig operasjonell og teknologisk milepæl for Morrow Batteries. Våre LFP B-prøver viser utmerkede kvalitets- og sikkerhetsegenskaper. Å fullføre flere, internasjonale kvalitetstester med solide resultater flytter oss nå over til produksjonsfasen. Dette er et gjennombrudd for Morrow og vi nærmer oss fullskala batteriproduksjon i Norge", sier administrerende direktør Lars Christian Bacher i Morrow Batteries.

Kostnadseffektiv

B-prøvene er produsert ved Morrows anlegg i Asia. Battericellene har gjennomgått grundig testing de siste månedene, og viser utmerkede kvalitet- og sikkerhetsegenskaper, i tråd med alle interne kvalitetskriterier. Sikkerhetstesten er gjennomført av den tyske tekniske inspeksjonsforeningen (TÜV), og LFP-batteriene har gjennomgått mekaniske sjokk, knusningstester, høytemperaturtoleranse, overoppladning, tvungen utlading og intern kortslutning.

– Med fullført sertifisering nærmer vi oss fullskalaproduksjon i midten av 2024. Dette beviser kvaliteten på vår industrielle plattform. Vår ambisjon er å ta en ledende posisjon som europeisk batteriprodusent og vi er sikre på at våre LFP-batterier vil gi kundene våre pålitelig og kostnadseffektiv energi, fremholder Morrow-sjefen.

Morrow: Adm. dir. Lars Christian Bacher og teknologidirektør Rahul Fotedar avbildet på Campus Grimstad i sommer i forbindelse med åpningen av forskningslaben. Foto: Arkiv/Baard Larsen

Grimstad

– Morrow Batteries viser med dette at vi får det til. Nå må norske myndigheter vise at de vil ha produksjon av battericeller i Norge. Vi snakker om lønnsom produksjon som skaper arbeidsplasser og bidrar til en revitalisering av regionen. Vi vil bidra med store årlige eksportinntekter og bidra til å løse klimakrisen. Det er en tid for planer og ambisjoner, men nå er det tid for handling og realisering, fortsetter Bacher.

Morrow installerer for tiden produksjonsutstyr i Morrow Cell Factory i Arendal. 51 konteinere med utstyr ankom forrige uke og ytterligere 450 er forventet de kommende ukene. Produksjonen av LFP-prøvene er en avgjørende milepæl i Morrows utvikling av selskapets førstegenerasjonsbatterier (LFP og NMC). Samtidig utvikler selskapet sin proprietære batteriteknologi for andregenerasjons batterier (LNMO-C og LNMO-X), hvor den første prismatiske battericellen forventes tidlig i 2024. Morrows har bygd opp landets største kompetansemiljø for batteriforskning i Grimstad med 80 forskere, ingeniører og teknikerefor å utvikle egne batteriteknologier og levere kundetilpassede batteriløsninger i stor skala.