Under koronaen ville de at folk skulle møtes ute. Da kom de på dette

foto