Stor nedgang i antall konkurser, frykter tallet vil øke i år

foto