I full gang med ombygging til restaurant. Nå mangler bare driveren

foto