Her vil Jørn satse enda mer på næringsarealer, men kommunen sier nei

foto