Sørger for helseberedskap over store deler av Sør-Norge

foto