Skal bygge 40 garasjer for store fritidsbåter

foto