Klare for et nytt eventyr – har overtatt gammelt gjestgiveri

foto