Biskopen ber om at utbygging tar hensyn til kirkespiret

foto