To gode naboer: Lene og Monica er sjef i hver sin butikk

foto