– Håper vi har hele landsdelen i ryggen i dette viktige arbeidet