– Blir flau når det sitter flaskehalser på rådhuset

foto