Vil bruke gamle barnehagelokaler til kommunalboliger

foto