Har jobbet i skjul i fem år med et helt nytt patent

foto