Bedriften har bare ti prosent kvinner. Det vil de gjøre noe med.