Slik vil den nye senterlederen trekke flere folk til Odden

foto