Hjemmefikserne har brukt pandemien til å realisere prosjekter