– Egentlig var alt solgt, men nå ble det noen endringer

foto