Fare for nedleggelse - seks ansatte kan miste jobben

foto