– Vi skal selge mye boller og brus for å dekke dette

foto