– Kvartalsregnskapet viser god inntektsvekst for Sparebanken Sør, sterk egenkapitalavkastning og en lav kostnadsprosent, sier administrerende direktør Geir Bergskaug i en pressemelding fra banken.

De kunne denne uken presenterte resultatene for tredje kvartal 2023. Et resultat før skatt på 605 mill. kroner er en solid økning fra samme periode i 2022. Da var tallet 344 mill. kr.

Sterk avkastning og lav kostnadsprosent

– For å bli en mer effektiv bank, jobber vi med å holde kostnadene lave. Vi har økt bemanningen noe og investert tungt i teknologi. Nå ser vi at pila peker i riktig retning, og vi leverer en kostnadsprosent på 31,9 prosent i tredje kvartal 2023, forteller Bergskaug.

Tilsvarende tall for 3. kvartal 2022 var 41,6 prosent. Han melder også om god egenkapitalavkastning i kvartalet.

– Egenkapitalavkastningen til banken har vært sterk det siste året. For tredje kvartal leverer vi 11,5 prosent, noe som gir en avkastning hittil i år på 11,6 prosent, legger han til.

Lavere utlånsvekst

Bergskaug forteller om en lavere utlånsvekst for Sparebanken Sør.

 – Utlånsveksten er noe lavere enn tidligere. Vi ser at usikre tider gjør at kredittveksten i befolkningen faller. For bankene er marginene på boliglån historisk lave, fremholder banksjefen.

Netto renteinntekter fortsetter å øke i takt med renteendringene fra Norges Bank, og utgjorde 783 mill. kroner i tredje kvartal 2023. Økningen skyldes i hovedsak økte marginer på innskudd, noe som er forventet når rentenivået stiger.

Adm. dir: Geir Bergskaug er sjefen for Sparebanken Sør. Foto: Arkiv/Sparebanken Sør

Lave tap

Banken hadde i tredje kvartal et netto utlånstap på 32 mill. kroner.

– Misligholdet har økt noe, men er fortsatt lavt, og vi ser lave nivåer på konkurser og konstaterte tap. Sparebanken Sør har en lav risikoprofil og solid sikkerhet i utlånsporteføljen, sier Bergskaug.

Kvartalsresultatet viser netto finansinntekter på 20 mill. kroner.

– Det er en forbedring sammenlignet med samme kvartal i 2022, som viste negative netto finansinntekter på 69 mill. kroner, oppsummerer han.

Solid kapitalsituasjon

Sparebanken Sør endte tredje kvartal 2023 på en ren kjernekapitaldekning på 17,2 prosent. Det er godt over gjeldende kapitalkrav på 14,2 prosent.

– Kapitalsituasjonen vår er solid, og vi er meget godt posisjonert for forventede økte kapitalkrav ved årsskiftet, slår Bergskaug fast.