– Må ta høyde for at det blir en tøff vinter

foto