– Det hadde vært hyggelig å få til en skipsdåp her i Grimstad