Her gir Ole (4) pappa et løfte - nå holder han det