Økte resultatet med over 275 prosent første halvår

foto