Selger kjent lokale – vil koste to specidaler i året