Slik kan det bli når bedriften forlater Grimstad for å bygge nytt over kommunegrensen

foto