Driver utestedet alene: - Jeg har ikke råd til å ta inn folk fra permittering

foto