Har hatt full restaurant hver dag siden åpningskvelden

foto