Legger bak seg et utfordrende år, nå gleder senterlederen seg til februar

foto