– Beredskap i alle vassdrag og redusert produksjon for å spare

foto