Dette er med på å bidra til at bedriften må utvide

foto