Så mye har Scott Nilsen solgt for på Biodden Brygge

foto