Hadde et nytt fantastisk år tross store utfordringer