annonse

Klart for nytt vegvesen

Veitrio
Veitrio: Vi ser at trafikken suser ut av Grimstadporten, men bildet er tatt på Vegvesenets kontor på Harebakken. Fra venstre Mohtasham Ghaderi, Trond Heia og Brede Høygilt. (Foto: )
Vinterarbeid
Vinterarbeid: Mesta får skryt av Vegvesenet. På bildet ser vi Knut Støylen som kjører fresen og Stian Salvesen (t.v.) som kjører høvelen. Bildet er tatt på fv. 404 ved Krosshøl, 1. mars i fjor. (Foto: SPH)

+ Den nye regionsreformen innebærer en total endring av Vegvesenets struktur fra 1. januar 2020.

  • Svein Per Hardeberg
annonse