annonse

– Byggingen har gått veldig bra

Det blir nok en smule forskjell mellom dagens E18-trafikk og den som snart kommer på den nye motorveien øverst på jordvollen i bildet. 	Alle bilder
Nye og gamle: SPH (Foto: )
Bratte blomsterenger
Bratte blomsterenger: Ved alle tunnelene er det lagt opp jordvoll, og flere steder er det sådd lokale frø som er produsert på forskningsstasjonen på Landvik. På tunnelåpningene fra Grimstadporten og vestover er det som kjent bygd murer av granitt. (Foto: )
Hjortesikkert
Hjortesikkert: Sikkerheten på nye E18 avhenger blant annet av at det ikke kommer husdyr og ville dyr inn på veien. Det bygges derfor høyt viltgjerde langs hele strekningen. (Foto: )
Innslaget
Innslaget: Ved tunnelåpningene er det mye arbeid med sikring av fjellet, så det ikke skal falle stein og is ned på veien. (Foto: )
Transport
Transport: Det er flyttet enorme mengder sprengt og knust fjell, og jord. Grøfta skal være dyp nok til at det ikke ruller inn stein på veien, og ikke så dyp at biler som kjører utfor velter. (Foto: )
Vei over og under
Vei over og under: Det er bygd 24 bruer på hele anlegget, over, på eller ved siden av motorveien. (Foto: )
På stripa
På stripa: Utbyggingssjef Tordis Vandeskog i Nye Veier og prosjektleder Erik Frogner i AF Gruppen er ute og sjekker stripa. (Foto: )
Det ligger mye arbeid bak det vi ser her
Linjeføring: Gult romlefelt, midtdeler, kantstriper, svart vei med fundament under, jordkant, pukklag under fjellet, og en fantastisk flott skjæring som avdekket en tykk, lys stripe med granittlignende fjell nesten parallellt med veien. (Foto: )

+ AF Gruppen er nesten ferdig med den nye motorveien mellom Harebakken i Arendal og Tvedestrand. De vil gjerne bygge sørover til Grimstad også.

  • Svein Per Hardeberg
annonse