Vil bidra: Støtteaksjonen for varslere i Grimstad, her representert ved Kjeld Malde (fra venstre) ,Karl Meidel Johansen, Harald Lindemann og Jan Rynning. Foto: Privat

Vil støtte varsleren med advokathjelp

Støtteaksjonen for varslere i Grimstad skriver i dette innlegget at de vil hjelpe Ragnar Holvik økonomisk slik at han kan få en vurdering av rapporten som kommunen bestilte fra advokatfirma Hjort.

Lesernes mening: «Sladrehank» skal selv ha bank. Retten og plikten til trygt å kunne varsle om kritikkverdige forhold er avgjørende for et velfungerende demokrati. Varsling er dessuten en viktig kilde til forbedringer og samfunnssikkerhet. Likevel ser vi gang på gang at varslere på alle nivåer i samfunnet mistenkeliggjøres og stigmatiseres. Konsekvensene for den som varsler blir større enn for dem det varsles mot. Mange varslere uttrykker at omkostningene er for store til at de ville gjort det igjen.

Dersom en vurderer de ulike varslingene i Norge gjennom de siste ti årene, ser en at arbeidsgiver er «vinner» i de fleste tilfellene. I så måte føyer Hjorths undersøkelser seg pent inn i rekken av undersøkelser hvor kommunen har «vunnet» - (Kluge, Tinia, KS advokaten, PWC).

Når vi i april 2018 opprettet Støtteaksjonen for varslere i Grimstad, var det fordi vi ikke kunne sitte stille og se på hvordan to anerkjente funksjonærer i Grimstad kommune ble utsatt for gjengjeldelse etter at de kun hadde forholdt seg til kommunens etiske retningslinjer og meldt fra om ulovlige innkjøp i millionklassen. Vi kunne heller ikke akseptere at varslingen deres førte til lang sykemelding og påførte dem store advokatutgifter.

Vi har nå fått resultatet av advokatfirmaet Hjorths undersøkelse av varselet til Ragnar Holvik. Den tidligere spesialrådgiveren for rådmannen tapte på alle punkter. Rapporten til Hjort fremstiller Grimstad kommune og rådmannen som plettfrie i all sin fremferd.

Vi i Støtteaksjonen er enig med Holvik i at rapporten er ensidig og basert på enkeltepisoder. På den måten forsvinner helheten. Hjort forholder seg bare til de enkelte dråpene og ikke til at glasset blir fylt. Mennesket forsvinner i paragrafer og forskrifter som tøyes og bøyes slik at de til slutt passer med rådmannen og organisasjonssjefens versjon.

Det er nå avslørt at Hjort har druknet sannheten angående Holviks påstand om at han ble beskyldt av en leder på rådhuset for å ha drevet en medarbeider ut av jobben hennes. Denne beskyldningen og rådmannens manglende reaksjon på den var grunnlaget hans for å be om risikovurdering. En mail sendt 4. desember beviser nå at Holviks påstand er riktig. Hjort konkluderte med at rådmannen ikke visste om det som skjedde selv om de sitter på den samme mailen.

Kan Hjort ta feil en gang, kan de ha gjort det flere ganger.

Helt siden varselet ble offentlig kjent har vi hørt fra kommuneledelsen at nå må vi komme videre, og vi må se framover. Hvor lurt har dette vært, tatt i betraktning at feilene gjentar seg i andre saker? Man har jo gått glipp av mulighetene til forbedringer.

Det kan virke som om dette er uttrykk for sviktende dømmekraft.

Hva gjør det dessuten med oss som samfunn og individer dersom vi stilltiende godtar at mennesker blir krenket, ydmyket og utstøtt ?

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Martin Luther King sa: «Den største tragedien er ikke de onde menneskenes brutalitet, men de gode menneskenes taushet»

Hvorfor går ikke Holvik til rettssak, spør noen. Enkelt sagt – det er et spørsmål om penger. Kommunen med et budsjett på 1,3 milliarder kan betale 500.000-600.000 kroner for en faktaundersøkelse eller 2 til 4 tusen kroner i timen for en advokat. En privatperson kan ikke det. Med andre ord – det er pengene som styrer. Her som på så mange andre områder. Det beste vi kan håpe på er at et politisk flertall til slutt skjønner at vi må endre kurs og rydde opp slik at vi kan komme videre.

«Dette kan ikke stå uimotsagt», sier Holvik om rapporten til Hjort, som har karakter av partsinnlegg. Støtteaksjonen vil derfor støtte Holvik økonomisk i hans ønske om å dokumentere saksområdet samt i å få en anerkjent advokat innenfor det aktuelle området til å komme med en vurdering av avgjørelsen til Hjort.

For slik må han holde på - runde på runde - for å bekjempe fordreininger, fortielser og ulike former for krenkelser, Alt dette fordi han varslet - og - fordi taushetsplikten omkring hans identitet som varsler ble brutt.

Ragnar Holvik og Helge Moen har hatt fullstendig rett i sine varslinger.

De burde gis fullstendig oppreisning, en uforbeholden unnskyldning, en hyllest for innsatsen, og ikke minst en rundhåndet sum penger for å dekke personlige tap.

Vi håper at kommuneledelsen vil etterleve det som er vedtatt som hovedverdiene i Grimstad kommune: Åpenhet, redelighet, respekt, mot.

Vi håper at Grimstad kommunestyre i anstendighetens navn vil evaluere den måten varslerne har blitt behandlet på ut fra bestemmelsene i varslerplakaten, også vedtatt av Grimstad kommunestyre.

Inntil dette skjer, vil vi opprettholde Støtteaksjonen for varslere i Grimstad kommune, og takker befolkningen i Grimstad for den støtten vi har fått så langt.

Støtteaksjonen for varslere i Grimstad kommune 29. juni 2020

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Kjeld Malde, Jan Rynning, Karl Meidel og Harald Lindemann