Vindkraft: Bildet viser en drøyt 100 meter høy vindmølle på et testsenter i Danmark. Foto: Martin Haugen

Vindkraftubygging: – Tid for lokal vetorett

I dette innlegget mener politikerne Cecilie Knibe Kroglund og Tellef Inge Mørland at Grimstad kommune må få styrket selvbestemmelse angående vindkraftverk.

Lesernes mening: «Å slåss mot vindmøller» er et uttrykk som gjerne blir brukt om man har følelsen av å slåss en håpløs kamp. De siste årene har mange tatt kampen mot utbygging av vindturbiner også i Agder. Både ovenfor ivrige selskaper som vil bygge ut i lokalsamfunnet, men også ovenfor nasjonale politikere som ikke har lyttet godt nok, har folk følt avmakt. Det må vi ta på alvor.

Stortingsmeldingen «Vindkraft på land» skal snart behandles av Stortinget. Skal vi få ned konfliktnivået, er det viktig at vi får tydeligere rammer når det gjelder vindkraftutbygging.

Styret i Agder Arbeiderparti har derfor vedtatt å be stortingsgruppa vår vektlegge følgende, når saken skal behandles:

• Vi må styrke kommunenes selvbestemmelse i spørsmålet om etablering av vindkraftverk i egen kommune, gjennom etablering av en ordning med vetorett.

• Utbyggingstillatelser må gis en kortere utløpsfrist, slik at man ikke risikerer at utbygginger settes i gang først 15–20 år etter at saken opprinnelig ble behandlet.

• Når utbyggingsprosjektene endres, for eksempel gjennom at høydene på vindturbinene økes, må dette utløse krav om at det må leveres ny søknad om tillatelse for bygging.

• Der det gis tillatelse til å bygge vindturbiner, må man sørge for at lokalsamfunnet får skatteinntekter etter samme prinsipp som ved utbygging av vannkraft.

• Både vannkraft- og vindkraftutbygginger baseres på våre felles naturressurser. Det må derfor settes klare krav til norsk, offentlig eierskap og hjemfall ved utbygging av vindkraft, slik man har i forbindelse med vannkraftutbygging.

• Stortinget må sørge for at oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk blir mer lønnsomt.

KLARE: Tellef Inge Mørland og Cecilie Knibe Kroglund er klare i sine meninger om vindkraft i Grimstad. Foto: Pressebilde

Stortingsmeldingen tar tak i noen av disse problemstillingene, men langt fra alle. Blant annet opplever vi at kommunal vetorett og sikring av en lokal kompensasjon, i de tilfellene der man lokalt faktisk ønsker en utbygging, er to av de områdene som fortsatt ikke har fått en løsning.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Norge har de beste forutsetningene for å gå i front når det gjelder å produsere fornybar energi. Men det er mye å hente på en oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Der er naturinngrepene allerede gjort.

Vi er derfor godt fornøyde med at Arbeiderpartiet er tydelige på at vi vil endre beskatningen, slik at disse oppgraderingene blir mer attraktive å gjennomføre for selskapene som eier vannkraftverkene.

Oppgraderinger av eksisterende vannkraftverk vil være en lite konfliktfylt vei til mer ren og fornybar energi. Fremtiden er fornybar, men det må skje på en slik måte at folk føler at de selv har en fremtid i lokalsamfunnet sitt!

Cecilie Knibe Kroglund, fylkesleder Agder Arbeiderparti

Tellef Inge Mørland, stortingsrepresentant Agder Arbeiderparti