Stengsler: Trond Wirak, Dag Pettersen og Hans Jakob Kløvstad i Grimstad turorientering reagerer på at grunneier har satt opp doble sett med gjerder og porter rundt Ulenes gård. De mener hindringene er i strid med §13 i Friluftsloven. Foto: Hans Jacob kløvstad

Reagerer på stengsler på stier og fjerning av poster

Grimstad turorientering opplevde i år gjentatte tilfeller av at orienteringsposter og merking langs løypa ble fjernet, skriver de i dette innlegget.

Lesernes mening: Grimstad turorientering arrangerer hvert år turorientering på vegne av Norges Orienteringsforbund. Turorientering arrangeres med hjemmel i Friluftsloven og krever ikke grunneiers godkjenning. Marivold og Hesneshalvøya er ett av stedene vi benytter under årets turorientering. Det er tre år siden sist vi arrangerte turorientering ute på Hesneshalvøya og da gikk det greit uten problemer.

I år har vi opplevd noen problemer i område Ulenes gård. Det er utført hogst i turområdet tilsynelatende uten annen hensikt enn å legge hindringer i veien for allmenn ferdsel.

For 3 år siden var det et godt og lett tilgjengelig stisystem gjennom området, men i år var det foretatt felling av trær på kryss og tvers, uten at de er kvistet slik det normalt gjøres. Flere stisystem som tidligere var godt synlige, forsvinner nå rett inn i et kaos av trær på kryss og tvers.

Hogst: «For tre år siden var det et godt og lett tilgjengelig stisystem gjennom området, men i år var det foretatt felling av trær på kryss og tvers, uten at de er kvistet slik det normalt gjøres», skriver innsenderne i dette innlegget. Foto: Hans Jacob kløvstad

Denne type hogst har helt tydelig hatt til hensikt å hindre allmennhetens ferdsel gjennom området. Vi opplevde i år også gjentatte tilfeller av at orienteringsposter og merking langs løypa ble fjernet. Merking som hadde til hensikt å hjelpe nybegynnere med å finne stien som knapt var synlig pga trær på kryss og tvers. Men disse merkebåndene forsvant, likeledes postmarkeringen flere ganger på rad, slik at vi til slutt måtte male postmerking med rød maling direkte på noen trær og på fjellet.

Vi er gjort kjent med at Grimstad kommune har pålagt grunneier å ferdigstille hogst og rydde vekk hogstavfall, og det er bra. Grunneier har ryddeplikt etter hogst slik at eksisterende stisystem fortsatt skal kunne brukes.

Reagerer: Trond Wirak (bildet) skriver innlegg sammen med Hans Jacob Kløvstad og Dag Pettersen på vegne av Grimstad turorientering. Foto: Privat

Men en annen og viktigere sak er at grunneier har satt opp doble sett med gjerder og porter rundt Ulenes gård, hindringer som må ansees å være i strid med §13 i Friluftsloven (Ulovlige stengsler eller forbudsskilt): «Eier eller bruker av grunn må ikke ved stengsel eller på annen måte vanskeliggjøre ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov, med mindre det tjener hans berettigete interesser og ikke er til utilbørlig fortrengsel for almenhetens utøvelse av allemannsrett. Uten særskilt hjemmel er det ikke tillatt å sette opp skilt eller på annen måte kunngjøre forbud mot ferdsel, opphold, bading eller høsting som er tillatt i denne lov».

Grimstad turorientering er en av mange representanter for turfolket og allmennheten og har et ansvar for å ta opp saker som vedrører allmenn ferdselsrett i forhold til Friluftsloven. Turorientering er et av Norges største mosjonstilbud med over 50.000 deltakere hvert år. Turorientering kombinerer gode naturopplevelser med fysisk aktivitet og hjernetrim noe som gir god helse og mye glede! Derfor er det nødvendig både av hensyn til allmennheten generelt og framtidige opplegg med turorientering å få etablert en passasje for allmennheten forbi Ulenes gård.

Grimstad turorientering mener at den mest naturlige adkomstveien fra Rønnes til turområdet Hesnesmarka, er samme veien som fører ned til Vikkilen forbi Ulenes gård. På veien ned til Vikkilen er det satt opp en gangport for fotgjengere, for turfolket. En tilsvarende anordning bør etableres for turfolket som skal ut eller inn i Hesnesmarka fra syd, det vil si forbi Ulenes gård. I tillegg er det behov for merking som tydelig signaliserer hvor allmennheten kan passere gjennom dette området.

Grimstad kommune har god erfaring med å finne løsninger på slike saker fra tidligere, og vi utfordrer bygartneren om snarest å få etablert en avtale med grunneier om hvordan en passasje for allmennheten kan etableres forbi Ulenes gård slik at både folk på Rønnes og andre turfolk kan ha en grei adkomstvei til og fra Hesnesmarka som er et fantastisk turområde med mange flotte utsiktspunkter.

På vegne av Grimstad turorientering

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Trond Wirak

Dag Pettersen

Hans Jakob Kløvstad